30. 10. 2015

Spřežky s spřáhly proti nám (část 4)

Poslední článek týkající se spřežek obsahuje výhradně ta často používaná slova, která jsou "čistými" spřežkami. Tedy ta, která lze psát pouze dohromady. Akorát musím uvést ještě jedno "obojetné" slovo, jež mi uteklo v předchozích dílech, a dá se psát oběma způsoby, akorát každý znamená něco jiného.

Dodnes
Neexistuje jiná verze, než psaná dohromady. Stejně by měla fungovat i nespisovná forma dodneška, kdy jde o jednoslovné příslovce, ale protože pravidla ji právě kvůli nespisovnosti neuvádí, ozývají se i hlasy, že by šlo vnímat formu do dneška jako vyjádření deadlinu, kdežto dodneška jako stav trvající i dnes. Každopádně spisovné dodnes v rozdělené formě neexistuje: Někteří si to nedokáží zapamatovat dodnes.

Dopředu
Ani zde žádná varianta do předu neexistuje. A je lhostejno, zda jedete autem, nebo se usazujete, je lhostejno, jestli zvolíte verzi kupředu, vždycky o tom musíte psát dohromady: Sedl si úplně dopředu. Tak jdeme kupředu!
A je asi jasné, že dozadu, doprava a doleva je na tom úplně stejně. Stejný princip, jiné směry.

Nadosmrti
Kupředu je třeba jít až do smrti, to je jasné, a stejně jasné je, že ať něco trvá do pondělí nebo do smrti, píšeme to odděleně. Ale ne tak, pokud něco někomu nezapomeneme nadosmrti. Kdybychom to totiž psali odděleně, vznikla by verze nado smrti, přičemž nado není slovo, nebo na dosmrti, což je chyba, jak už jsme si vysvětlili, nebo na do smrti, což je také chyba, protože dvě předložky vedle sebe se v textu vyskytovat nemají: Pamatujte si to nadosmrti!

Naproti
Psaní naproti dohromady má stejné opodstatnění, jako nadosmrti. Rozdělením by vzniklo na proti, čímž bychom znovu měli dvě předložky vedle sebe: Naproti otevřeli nový obchod. Jsem nervozní, ale naproti tomu, přežil jsem i horší zkoušky.

Najisto
I když někam míříte s naprostou jistotou, vždycky, pokud nepoužijete synonymum, musíte mířit dohromady: Policie šla najisto. Najisto mi to vyjde.

Naposledy
Zatímco poprvé lze psát oběma způsoby, naposledy, možná proto, že je to naposledy, jen jedním, a to dohromady: Říkám to naposledy.

Nasnadě
Nasnadě je už docela zastaralý výraz, ale pořád ještě hojně užívaný, a pro někoho by bylo nasnadě možná psát na snadě. Ale to není správná forma, přípustná je jen ta dohromady: Podívat se do googlu je nasnadě.

Odmala
Pokud něco dělám od základní školy, od dětství nebo od chvíle, co mi to někdo řekl, píšu o tom vždy zvlášť. Ale jakmile to dělám odmala, vždy dohromady. V ostatních případech jde totiž za předložku vložit ještě nějaké slovo, třeba od svého dětství, od absolvování základní školy, ale od svého mala nebo cokoli jiného je nesmysl: Všímám si toho odmala.

Vbrzku
Můžeme něco udělat brzy, ale můžeme to udělat i vbrzku. Nikdy ale ne v brzku, pokud náhodou neexistuje obec Brzko: Jen do mě bublej, ty muj malej zrzku, budu silnej jako lev, a to už vbrzku!
Psát tento výraz odděleně lze pouze v případě, že má také úplně jiný význam a neznamená, že něco bude hned. Jde například o "brzké ráno" nebo "brzký večer", kdy jde pak mluvit o něčem, co se stalo v onom brzkém ránu, nebo se lze loučit "na brzkou shledanou". Ale jak říkám, to je úplně něco jiného.

Zapotřebí
A stejně tak v tomto posledním případě je chyba používat oddělenou verzi, kde by potřebí neznamenalo nic. Leda se ptáte, kolik chtějí za potřeby na malování: Je zapotřebí si to pamatovat.

Narovinu x na rovinu
A ono slovo, které se často používá a já ho zapomněla uvést v předchozích dílech, a úplně poslední slovo tohoto seriálu, je pak na rovinu, které lze psát i narovinu.
Použité dohromady znamená, že jednáme přímo a bez přikrášlování: Řeknu ti to narovinu.
Psané zvlášť se používá tam, kde se mluví o nějakém rovném povrchu, a zvláště v souvislosti se silnicí se často používá výraz rovinka: Konečně jsme se z kopců a údolí dostali na rovinu. Na rovinku přijela záchranka, asi se někdo vyboural.


Žádné komentáře:

Okomentovat