7. 10. 2018

Mzdy na státní škole

Tento díl o pojmech, které se v češtině často zaměňují, bude zase trošku odbornější a nepůjde o něco, kde chybným písmenkem změníte význam, nebo stvoříte neexistující slovo. Půjde o pojmy, které existují, mají svůj význam, nejsou si podobné, ale přesto jsou zaměňované.


STÁTNÍ VŠ x VEŘEJNÁ VŠ

Asi nejčastější případ z těch, které tady uvádím. Protože nesoukromé vysoké školy financuje "stát", zvykli si lidé všem říkat státní. Jenomže státní vysoké školy máme jen dvě - Policejní akademii a Univerzitu obrany, které jsou v kompetenci ministerstva vnitra a obrany. Ostatní nesoukromé české vysoké školy jsou veřejné a spadají pod ministerstvo školství. Takže přestože velká část z vás tvrdí, že chodí nebo chodila na státní VŠ, 99 % tam nechodilo. 

PLATNOST x ÚČINNOST

Je to vlastnost předpisu nebo smlouvy, která někdy nastává ve stejném okamžiku. Jsou ale případy, kdy je mezi těmito okamžiky i pár let, a potom je nutné vědět, o co jde.
Platnost znamená u zákonů, že lidově řečeno vyšly. Staly se součástí právního řádu. U smluv zase, že byly uzavřené a ti, kdo je podepsali, se jimi chtějí řídit. Ale nemusí být hned účinné, tedy nemusí se jimi řídit hned. 
Zákon se zveřejní, ale stojí v něm, že účinný bude za rok - rok mají všichni na prostudování a teprve potom se pojede podle něj. Nebo dohoda o vypořádání společného jmění pro dobu po rozvodu, kterou manželé podepíší před rozvodem, je platně uzavřená hned, ale účinnost - tedy rozebrat si věci a převést nemovitosti, půjde až po rozvodu. 

STÁTNÍ SPRÁVA x SAMOSPRÁVA

Pro spoustu lidí postačí, aby si oba výrazy vygumovali z hlavy a souhrnně používali "veřejná správa". Ta se totiž dělí na státní správu a samosprávu a každá je o něčem jiném.
Samospráva znamená, že daný subjekt může o věcech rozhodovat sám, může sám vydávat předpisy. U nás územní samospráva (zastupitelstvo, rada obcí a krajů a obecní policie) a zájmová samospráva (například profesní komory)
Státní správa znamená, že daný subjekt něco vykonává jménem státu, vykonává, čím ho stát pověřil, a to proto, že kdyby všechno měl vykonávat stát sám, tak nestíhá. Patří sem ministerstva, krajské a obecní úřady a další úřady jako finanční, práce, správa sociálního zabezpečení a další, někdy mají v názvu dodatek "České republiky".

MZDA x PLAT

Jednoduchá záležitost, která se ale plete kvůli zvyku říkat všemu, co dostáváme za práci, "výplata". To pak svádí k užívání slova plat jako ekvivalentu, jenomže to tak nefunguje.
Plat dostávají zaměstnanci mimo soukromý sektor, tedy státní, obecní a podobně. Taková ta tabulková hrůza.
Mzdu dostávají zaměstnanci v soukromém sektoru na základě pracovní smlouvy. A pokud je to na základě dohody, dostávají odměnu z dohody.

PRÁVNÍ MOC x VYKONATELNOST

Tyto dva pojmy jsou vlastnosti rozhodnutí a jdou z rozhodnutí snadno vyčíst.
Právní moc nastává, když už není možné podat proti němu řádný opravný prostředek (např. odvolání) a tedy se jím musíte řídit. Takže pokud přijde rozhodnutí napsané správně, na konci je poučení, zda, kam a do kdy se můžete bránit, přičemž po uplynutí této lhůty nastane právní moc. Případně, že se bránit nelze, a potom je pravomocné doručením. Taky by vám to při vyhlášení rozhodnutí měl sdělit soudce. No a pokud se včas odvoláte, nebude pravomocné, dokud o odvolání nerozhodnou.
Vykonatelnost ve zkratce znamená, že je možná exekuce, protože jste nesplnili, co jste měli. Rozhodnutí může být vykonatelné hned, jakmile nabude právní moci, to když v něm není žádná lhůta, nebo může určit lhůtu (klasicky zaplaťte do 3 dnů od právní moci, vykliďte do 15 dnů - když to neuděláte, po 3, 15 dnech je vykonatelné a může se vymáhat). A někdy může nastat ještě před právní mocí, když je potřeba, aby dotyčný platil, ačkoli se potáhne odvolací řízení - třeba u výživného. 

2 komentáře:

  1. S některými výrazy jsem se setkala na přednáškách z práva, takže jsou mi známé. Ale je pravda, že se všechny tyto výrazy hodně pletou, zvlášť v té laické mluvě.

    OdpovědětSmazat
  2. Pěkný článek, ráda se vždy přiučím něco nového. První 4 znám nebo jsem alespoň o nich měla povědomí, v posledních pojmech se přiznám jsem měla pěkný hokej. Právní systém mi přijde hodně zamotaný a moc se v něm nevyznám ...

    OdpovědětSmazat