27. 3. 2015

Konformní povědomí

Dnes jsem se rozhodla trochu vybočit z obvyklého formátu a místo pětice slov, které lidé špatně píší, a jednoho bonusu, v němž změna písmenek nevytvoří chybu, ale jiný význam, vezmu rovnou pět "bonusů", tedy pět dvojic slov, která jsou odlišná, mají odlišný význam, ale přesto se hrozně často zaměňují. A není to vlastně vůbec nic složitého.

VÉZT X VÉST
Kdo má problém rozeznat, v jaké situaci použít Z a S, má jednoduchou pomůcku. Vezu nebo vedu?
Vézt totiž znamená něco přemisťovat dopravním prostředkem. A je jedno, jestli to máme odvézt, převézt, přivézt nebo zavézt. Nebo jestli vás napitý Němec chce svézt. Pokud na vás kouká z bavoráka, patří tam vždy z.
Vést znamená ale něco jiného. Buď jde také o pohyb, kdy někomu pomáháte dosáhnout cíle, nebo o to něčemu velet či mít to na starost, prostě být v čele něčeho, a nebo třeba někam směřovat. Ředitel má vést společnost, schody do přízemí a matka dítě do školky. Pokud jde pěšo. A nebo i ten Němec, když vám strká prachy předem. Bacha na to.

PODMĚT X PODNĚT
Kdo má potíže s používáním těchto slov, může se jim snadno vyhnout. Jestli se totiž nebavíte o češtině, můžete zapomenout na existenci podmětu.
Podmět je větný člen. Podstatné, přídavné jméno, zájmeno nebo číslovka v prvním pádu. Vyjádřený, nevyjádřený, milion dalších kategorií, ale to nás teď trápit nemusí. Je to prostě gramatický výraz. Nic jiného.
Podnět zatím znamená pobídku, impuls, inspiraci. Je to, když třeba pročtu zprasenou diskuzi a ta mě to podnítí k napsání tohoto článku. Kdežto podmět by v téhle vědět bylo... jen podmět.

KOMFORTNÍ X KONFORMNÍ
Spousta lidí se pořád ráda ohání cizími slovy, přestože v jejich podání jde jen o čerstvě nabroušenou pilu na větev pod nimi. A tato dvojice představuje jedny z jejích nejnamáhanějších zubů.
Komfortní je totiž to, co představuje komfort. Tedy pohodlí. A z toho důvodu tam patří M a ne N. Konfortní není nic. Možná tak šutr pod hlavou.
Konformní ale znamená v podstatě poslušný. Odpovídající místním zvykům. Dá se taky říct většinové. Chování masy. Oblíbené slovo mainstream. A nebo třeba stejnoúhlý v matematice. Takže se to rozhodně nedá zaměňovat, protože co je v čínském vězení konformní, to asi nebude moc komfortní.

PRÁVOPLATNÝ X PRAVOMOCNÝ
Lidé dělající chybu v tomto ji dělají často proto, že co v češtině znamená pravomocný, to se slovensky řekne právoplatný. Ale na to zapomeňte, u nás to má zcela jiný význam.
Když je něco právoplatné, je to "plané podle práva". Nejlepší synonymum by asi bylo validní. Prostě je to řádné.Skutečně to tak patří. Právoplatný dědic, král.
Ale už nikdy rozhodnutí, protože to je jedině pravomocné. Tedy nastala jeho právní moc, což je vlastnost, díky níž je závazné, nezměnitelné a není proti němu možné podat řádný opravný prostředek. A je jedno, zda jde o rozsudek, usnesení nebo nějakou jinou formu rozhodnutí. Můžete se soudit o to, zda je majitel právoplatný, ale rozsudek ve vaší ruce bude vždycky nakonec pravomocný.

POVĚDOMÍ X PODVĚDOMÍ
I poslední velmi namáhané zuby pily podřezávající vysokou větev mají poměrně dost odlišné významy, i když se obojí týká lidské mysli.
Když jde totiž o povědomí, mluvím o povrchní vědomosti o něčem. Proto také nelze nic mít v povědomí, ale jen mít povědomí o. O afrických zvířatech, mezinárodním obchodu, výrobě nábytku. Znamená to, že o tom něco vím, ale ne moc.
Zato když mám něco v podvědomí, mám to zasunuté v hlavě, aniž bych o tom věděla. Psychologové, psychotronici a psychopati tomu také často říkají nevědomí a hodně se jím ohání třeba takový Freud. Pořád je to ale něco, co nemůžeme vědomě ovlivnit, co je v nás, co reaguje na naše okolí, co nám pomáhá vytvářet postoje nebo emoce, ale co si zároveň neuvědomujeme a s čím často pracuje marketing pomocí různých podprahových vjemů. A proto, když mám něco v podvědomí, moc povědomí o tom zrovna nemám, protože pak bych to měla na vědomí.
Nebo ještě může jít o několik věcí nebo lidí, u kterých mám pocit, že je poznávám. Zkrátka jsou mi povědomí. Ale tam, pokud je jen jeden, patří Ý.Žádné komentáře:

Okomentovat