16. 9. 2016

Komunikovat hlasování voleb

Já vím, že v angličtině jde slovesa ohýbat různými způsoby a vytvořit tvar, který se dá do češtiny přeložit minimálně třemi slovy. A že je to kratší a rychleji napsaný text. A hlavně v říši high international management je každá inovace, jež zní co nejméně původně česky, hrozně oblíbená. Ovšem to, že to jde v jiném jazyce, neznamená, že to jde i v češtině. Třeba v ní podobný tvar i vymyslíte, ale věřte, že je blbě. Nějakou předložku nebo skloňování zkrátka vždy bude potřebovat, a to bez ohledu na mluvu ostatních. Třeba stokrát můžete slyšet, jak někdo komunikuje pokyny, a stokrát to bude někdo, kdo by potřeboval komunikovat učebnicí po hlavě. Stejně jako tisíckrát můžete i v rozsudcích vidět 15-ti denní lhůtu a stále to tisíckrát bude znamenat, že pisatel neumí skloňovat číslovky psané čísly.
Vybrala jsem proto pár příkladů slovesných vazeb, jež se často někdo pokouší modifikovat, a přitom jen nezvládá svůj jazyk.

Komunikovat
Když komunikujete, je to s někým. Komunikace je spojení, proto má i význam cesty jakožto objektu, po kterém se pohybujeme, a komunikovat je být s někým ve spojení. Mluvit s někým. Ne komunikovat něco. Mluvit něco. Takže pokud budete chtít někdy příště hovořit o předávání informací, buď komunikujte s/nějak, nebo použijte slovo zveřejnit, probrat. Ale ne diskutovat. Když už jsme u toho...

Diskutovat
Diskutovat můžete s někým. I sami se sebou. A také o něčem. V podstatě o čemkoli. Ale nemůžete diskutovat něco. Diskuze je debata. Rozhovor. Říkáte snad "debatovat plány"? I když to současná pravidla už nepovažují za chybu, přemýšlejte trochu, jak to zní. A jaký nesmysl z toho vzejde, když použijete synonymum. Není to sice vyloženě špatně, jenže stále to není považováno za rovnocenný ekvivalent.

Hlasovat
Hlasuje se často. O zákonech, o výběru jedné z možností, o přijetí nebo vyhazovu... ovšem jak vidíte, hlasuje se vždycky o něčem. Nemůžete hlasovat něco. Leda něčím. Obvykle rukou. Hlasování je doslova činnost, při které přiřazujete svůj hlas pod některou z možností. Hlasuje někdo pro něco. Ani mě nenapadá, jak by vypadlo hlasování takového zákona. Když by byl pro, zvedl by obálku?

Vyvarovat se
Když se chcete něčemu vyhnout, můžete použít i slovo vyvarovat se. Jenže i když tady jde také o synonyma, nelze na ně hledět úplně stejně. Protože zatímco se vyhýbáte něčemu, vyvarováváte se něčeho. Vždycky.

Cenit si
Chovat v úctě lze spoustu věcí i lidí. Ale když jim to vyjadřujete, musíte vždy ve druhém pádě. Protože si ceníte něčeho, neceníte si něco. Něco cenit znamená opatřovat to cenou, ne vážit si toho. Ostatně, vidíte? Cením a vážím si toho, nevážím si to. Nebo alespoň když si já cením kamaráda, tak mu nesděluji, že má devadesát kilo za tři litry.

Opovrhovat
A když si někoho neceníte, tak jím naopak můžete opovrhovat. Jenže nemůžete opovrhovat s ním. Respektive, můžete spolu s ním opovrhovat někým dalším, ale pokud jste jen dva a nesnášíte se navzájem, s tam nepatří. Opovrhujete vždycky jen někým.

Dosáhnout
Dosáhnout můžete samozřejmě na spoustu věcí. Třeba na vršek skříně, protože jste čahouni. Jen když nemáte na mysli možnost díky své výšce natáhnout ruku až na nějaký předmět, ale "pokořování cílů", dosahujete vždycky něčeho. Ne něco. Dosahujete cílů, úspěchů, pozic, bohatství, titulu. Pokud byste naopak řekli, že jste dosáhli na cíle, natáhli jste se po té papírové pásce na závodišti. A to zase takovej kumšt není.


Žádné komentáře:

Okomentovat