25. 8. 2015

Spřežky se spřáhly proti nám (část 1)

Nebo minimálně proti některým, kteří mají problémy s rozhodováním, zda se slovo má psát dohromady nebo na dvě části. Je to sice docela dlouhé téma, ale proč se do toho nepustit.
Akorát, aby nebyl článek vážně až moc dlouhý, v první části vyberu ta často používaná slova, která se dají psát dohromady i zvlášť, protože jsou to spřežky, ale mohou fungovat i v dalším významu, a protože je jich dost, rozdělím i tuto část na dvě. Dohromady tak budou celkem čtyři díly.

bezesporu x beze sporu
Bezesporu psané dohromady je příslovce a má stejný význam, jako třeba nepochybně: Bezesporu (nepochybně, jasně) nemá šanci na vítězství.
Beze sporu ale naopak znamená předložku a podstatné jméno a vyjadřujeme tím, že něco probíhalo bez sporů: Vyřešili jsme to beze sporu (bez hádky, bez konfliktu).

bezpochyby x bez pochyby
Bezpochyby i bez pochyby má naprosto stejný význam, tedy vyjádření, že o něčem nejsou pochyby, ale slohově se používá trošku odlišně, protože v druhém případě se za bez většinou přidává ještě přídavné jméno a vkládá se na konec věty: Bezpochyby to vyjde. To vyjde bez nejmenších pochyb.

coby x co by
Coby psané dohromady funguje jako předložka, která se dá zaměnit za jiná slova: Coby (jako, jakožto) student gymnázia je naprosto nedostatečný.
Co by je ale zájmeno a podmiňovací způsob slovesa být, a tak má úplně jiný význam a mezi ně lze vkládat i další slova, nebo je rovnou rozdělit do souvětí: Co by to mělo být? Co myslíš, že by se mu líbilo k narozeninám?

cobydup x co by dup
V obou těchto případech jde o stejný význam, který je ihned, okamžitě, v krátké chvíli: Budu tam cobydup. Vyčistil to co by dup.
Zapomeňte ale na B, protože žádný dub nic cobydup udělat nemůže. Protože nemůže dupat, z čehož je toto slovo odvozeno - co by jeden stačil dupnout.

copak x co pak
Copak může být zájmeno, příslovce, citoslovce, závisí na kontextu, ale vždy se pomocí něj ptáme s nádechem údivu, překvapení, výčitky apod.: Copak jsi mě neposlouchal? Copak se stalo? Nebo jen úplně prosté: Copak?
Co pak má ale úplně jiný význam - jde také o otázku, ale vždy se takto ptáme co potom, co v budoucnosti: Co budeme dělat pak? Co se stalo pak? A nebo též jednoduché: A co pak (potom)?

dokola x do kola
Dokola coby příslovce znamená opakování stále toho samého, směr dokolečka nebo zvažování všeho: Opakuje to samé pořád dokola. Točil se dokola (dokolečka), až se mu udělalo zle. Zvážil jsem to kolem dokola (kolem a kolem, ze všech úhlů) a pořád nevím.
Do kola lze ale použít pouze v situaci, kdy se mluví o nějakém kole, do něhož něco míří. Jízdním, na autě, soutěžním, nakresleném: Jsem úplný blázen do kola (cyklistiky). Postoupili jsme do druhého kola. Do tohoto kola (kolečka, kruhu) nakresli domeček.

dokonce x do konce
Dokonce psané dohromady má ten význam, že zdůrazňuje, co chceme říct: Dali mi dokonce (i, ba i) prémii.
Do konce už ale znamená směřování ke konci a píše se vždy zvlášť: Do konce hodiny zbývá pět minut.

kupříkladu x ku příkladu
Jde o další případ, kdy se můžou obě varianty libovolně zaměňovat a pouze by bylo vhodné pro lepší dojem používat v jednom textu pouze jednu: V domácnosti může dojít k mnoha zraněním, kupříkladu při vaření. Příjemně mě dnes překvapil, ku příkladu umyl nádobí.

kdoví x kdo ví
I zde lze většinou použít obě varianty, ale podle kontextu stále může dojít k odlišnostem. Kdoví většinou funguje jako určitý povzdech nebo naznačení, že odpověď nikdo nezná: Kdoví, jak to tehdy bylo. Přesto i v těchto případech lze používat variantu kdo ví.
Vždy rozděleně se ale používá v případě, kdy se ptáme konkrétní skupiny lidí na konkrétní věc: Kdo (z vás, z lidí, ze školáků) ví, co se stalo roku 1415?

kupodivu x ku podivu
A poslední dnešní slovo je také možné psát libovolně v obou variantách a bude znamenat vždy totéž, a to, že je něco překvapivé, nebo není a my používáme ironii: Kupodivu jsem si všechno zapamatovala. Ku podivu mu ty kalhoty po roce přejídání nejsou.
Pokud ale chceme dodat i kdo se divil, čí ten podiv byl, musíme už psát zásadně zvlášť: Ku podivu všech jsem odmaturoval. K vašemu podivu jsem to dokázal.


Žádné komentáře:

Okomentovat