27. 4. 2016

Balicí technika balícího technika

Jsem tu po dlouhé době s novým článkem, jak by pravila spousta bloggerů. Ale nebudu pokračovat omluvou, že jsem nic nenapsala celé dny. Proč se také omlouvat, když má člověk své důvody. Když má za tři týdny státnice a když je línej. S jedním se nic dělat nedá a s druhým se nic dělat nechce. Ovšem teď jsem se rozhodla obojí na chvíli překonat a pustit se do dalšího češtinářského problému, rozdílu mezi přídavnými jmény účelovými a dějovými. Vím, na první přečtení to zní divně. Přídavné jméno jako přídavné jméno. Automat na okrádání gamblerů je za účelem hraní, tak je hrací, a jukebox na okrádání nostaligků je hrající, to dá rozum. Jenže takový papír už může být balicí i balící a ač to tak na první pohled vypadá, zaměňovat to nelze. A ten rozdíl není jen v čárce nad i, protože technik už balicí být nemůže. Leda...

Krátké I
Pokud je ve slově u podstatného jména, které ho rozvíjí, krátké i, jde vždy o přídavné jméno účelové. Znamená vždycky účel, k němuž popisovaná věc slouží, a dá se snadno opsat.
Balicí papír - papír k balení.
Kropicí konev - konev ke kropení.
Žehlicí prkno - prkno na žehlení.
Lepicí páska - páska na lepení.
Čisticí prostředky - prostředky na čištění.
Hasicí přístroj - přístroj k hašení.
Myslím, že to docela dobře chápete a nemusím přidávat další příklady. Pokud mluvíte o nějaké věci určené k nějakému účelu, patří tam krátké i. Ne tak ovšem, pokud je k tomu účelu právě teď používaná.

Dlouhé Í
Jakmile totiž mluvíte o věci, která právě teď něco dělá, případně o věci, kterou právě někdo něco dělá, používáte přídavné jméno dějové, jež lze opsat slovesem, a tam už patří dlouhé í. Jenže jen v některých případech jde použít ve stejné podobě jako u účelového přídavného jména, většinou je to nesprávné spojení - nevyjadřuje vlastnost oné věci, ale činnost.
Balicí papír x Papír balící zásilku (v němž je zásilka zabalená) se roztrhl. Otec balící dárky (jenž balí dárky) si píská.
Kropicí konev x Konev kropící záhon (která kropí záhon) byla zelená. Zahradník kropící záhon (který kropil záhon) si všiml zvadlého tulipánu.
Žehlicí prkno x Prkno žehlící prádlo (jež žehlí prádlo), je nesmyslný příklad. Matka žehlící prádlo (jež žehlí prádlo) poslouchá rádio.
Lepicí páska x Páska lepící výkres na stěnu (která lepí výkres na stěnu) nedrží moc dobře. Žák lepící svou rozpadlou učebnici (který lepí učebnici) doufal, že ji nebude muset platit.
Čisticí prostředky x Prostředky čistící koberce (jež právě čistí koberce) zanechávají v místnosti vůni fialek. Sluha čistící boty (jenž čistí boty) je téměř hotov.
Hasicí přístroj x Přístroj hasící oheň (s nímž se hasí oheň) se zasekl. Muž hasící požáry (jenž hasí požáry) se nazývá hasič.

Chápete už teď nadpis? Balicí technika - označuje k čemu ta technika slouží. K balení. Holek třeba. Balící technik - říká, co onen technik provádí. Balí. Holky třeba. Takže už možná dokážete odpovědět na otázku naznačenou v úvodu. Za jaké situace by mohl být technik balicí?


Žádné komentáře:

Okomentovat